15 najčešćih pitanja o baterijama za kohlearne implante – tip: jednokratne, cink-vazduh

Kao nastavak prethodnog posta koji se bavio procedurom za nabavku baterija za kohlearne implante, u ovom tekstu su tema same baterije i to one nejzastupljenije -jednokratne tipa cink-vazduh (zink-air), s obzirom da su te najviše u upotrebi.

Pripremajući ove info saznala sam mnogo toga novog i rešila neke svoje nedoumice. Nadam se da će još nekome biti od koristi. Ako je ostala još neka, javite – možda uspemo zajedno da je rešimo. Veliki pozdrav!

Šta znači oznaka 675 na baterijama za KI (Kohlearni Implant) i da li su sve baterije sa oznakom 675 namenjene za kohlearne implante?

675 je standardizovana oznaka za veličinu baterija za kohlearne implante. Kod nekih proizvođača uz broj ide i slovo. Ipak, nisu sve 675 baterije za KI. One koje jesu imaju oznaku na kojoj piše eksplicitno da su za kohlearne implante. Često na njima piše i „high power” što znači da je baterija posebno snažna. Najzastupljeniji brendovi baterija za kohlearne implante u Srbiji su: Rayowac, Zeni Power (Audio Vox) i Phonak – koje se mogu dobiti uz uput bez nadoknade, kao i Power One (uz doplatu).

KOMENTAR: Pri pretraživanju neta na temu baterija za kohlearne implante, PHONAK baterije se ne pominju kao predviđene za korišćenje u procesorima kohlearnih implanata. Ipak, kod nas u Srbiji ih koriste mnogi i nemaju primedbi na njihove performanse. Čak i na deklaraciji na srpskom, nalepljenoj na pakovanje PHONAK baterija piše da su namenjene za kohlearne implante.

 

Da li postoje KI baterije različite jačine?

1.4V – oznaka za voltažu ili jačinu baterije. Sve baterije namenjene procesorima za KI-e, a koje se mogu naći na tržištu Srbije imaju istu voltažu.

 

Šta znači oznaka „Zink-Air” ?

U pitanju je oznaka za jezgro/punjenje baterije. Trenutno najzastupljenije baterije za procesore KI-a su cink-vazduh (zink-air). Ova vrsta punjenja se pokazala kao najefikasnija, jer najveća količina energije može da se obezbedi iz malog pakovanja, hemijskom reakcijom cinka (u bateriji) i vazduha iz spoljašnje okoline. Kontak cink-vazduh se ostvaruje kroz sitne otvore na bateriji. Ovi otvori su vidljivi tek kad se ukloni zaštitna folija koju treba da ima svaka nova baterija.

 

Zavisi li kvalitet i jačina signala koji kohlearni implant prima od marke baterija koje se koriste?

Još uvek nema  studije koja tvrdi da postoji uticaj brenda baterije na kvalitet signala kohlearnog implanta. Sve dok su baterije predviđene baš za tu namenu i ispravne su, razlike u kvalitetu signala ne bi trebalo da ima. Naravno, uvek postoje subjektivni utisci korisnika. Najbolje je isprobati različite brendove baterija i odlučiti se za one koje vam se čini da najviše odgovaraju. Neke online prodavnice (van Srbije) čak i nude set baterija različitih proizvođača, da bi korisnik mogao da isproba sve i odluči se za one koje mu najviše odgovaraju. Posebna priča je kada roditelj donosi odluku o baterijama koje će koristiti njegovo dete, jer u ovom slučaju najčešće nema jasne informacije o drugim performansama baterije osim dužine trajanja, bar ne dok deca ne porastu i dok ne razviju razumevanje i govor dovoljno da se ova tema detaljnije istraži. Mi smo isprobali baterije nekoliko različitih proizvođača i iako ima baterija koje traju i duže, ipak smo se odlučili za Power One brend kao primarni, jer je moj subjektivni utisak da su reakcije deteta pri korišćenju ovog brenda optimalne. Takođe, znam roditelje koji preferiraju druge brendove iz istog razloga koji sam i ja navela.

 

Da li broj/veličina otvora na bateriji utiče na performance/snagu baterije?

Ne. Odlučujući faktori su kvalitet i konstrukcija elektrode u samoj bateriji.

 

Koliko treba da traju baterije za kohlearni implant?

Iako postoje opšte studije na temu izdržljivosti baterija 675 zavisno od proizvođača, još nisu dostupne informacije o rezultatima testiranja baterija korišćenih za kohlearne implante. Glavni razlog je kompleksnost teme. Trajanje baterije kod kohlearnog implanta zavisi od:

(1) tipa i stepena oštećenja sluha koji osoba ima (koliko je snage potrebno za podržavanje određenog programa),

(2) karakteristika okruženja u kom osoba provodi veći deo vremena noseći implant (temperature, vlažnost, nivo buke, itd), kao i od

(3) načina na koji ta osoba koristi implant (koliko dugo dnevno koristi implant, ima li aktivirane samo osnovne funkcije, ili uključuje dodatne npr. blue tooth, slusanje radia/TV-a direktno preko implanta, itd). Za brendove namenjene kohlearnim implantima, koji su dostupni u Srbiji (Power One, Rayovac, Zeni Power tj. Audio Vox) prosecan rok trajanja pri standardnom korišćenju je 2-3 dana.

 

Aktivacija baterija cink-vazduh (zink-air):

Skidanjem zaštitne folije sa nove baterije iz pakovanja aktivira se hemijski proces između cinka i vazduha i baterija počinje da proizvodi energiju.

Da bi baterija ostvarila svoj pun kapacitet, proizvođači savetuju da se, nakon uklanjanja zaštitne folije, a pre zatvaranja u kutiju procesora, baterija ostavi na vazduhu do 2 minuta (power one – 10 sekundi, rayovac – 60 sekundi, itd). Na ovaj način se aktivira sav potencijal baterije koji može biti iskorišćen za proizvodnju energije.

VAŽNO: Kada je zaštitna folija jednom već uklonjena sa baterije, hemijski proces unutar baterije neće biti usporen ponovnim lepljenjem zaštitne folije preko otvora baterije.

 

Kako da baterija ostvari svoj maksimum?

Važno je pravilno korišćenje i pažljivo rukovanje baterijama:

– Nošenje u posebnom pakovanju/kutiji, da ne bi došlo do ogrebotina ili drugih fizičkih oštećenja, kao i da bi se izbegao direktan kontakt sa drugim metalnim predmetima što bi moglo uticati na kapacitet baterije, i čak dovesti do kratkog spoja,

– Kratko izlaganje vazduhu baterija sa kojih je skinuta folija da bi aktivirale pun kapacitet punjenja,

– Izbegavanje hvatanja baterija prstima na delu gde su otvori da bi se izbeglo zamašćivanje ili unošenje dodatne vlage.

– Optimalna temperatura za čuvanje baterije je od 10 do 25°C. Izlaganje previsokim temperaturama (ostavljanje u autu na suncu) ili preniskim temperaturama (na planini zimi, u hladnjačama, itd.), velika vlažnost ili pak nedostatak kiseonika (na velikim visinama) mogu uticati na skraćivanje roka trajanja baterije.

Baterije ne treba držati u frižideru. Nikada ne treba nositi baterije bez ikakve kutije, pojedinačno u torbi, novčaniku ili rancu – kontakt sa metalnim predmetima kao što su ključevi

ili kovani novac može izazvati kratk spoj kod baterija za KI.

– Takođe, isključivanje procesora kada nije u upotrebi može produžiti trajanje baterija.

 

Šta raditi ukoliko dete proguta bateriju?

Odmah pozvati lekara ili hitnu službu.

 

Šta znači oznaka „MF” na pakovanju nekih baterija?

U pitanju su „mercury free” baterije to jest baterije BEZ ŽIVE, nova generacija baterija koje imaju isti kapacitet kao i one bez „MF” oznake, s tim što su manje su štetne za životnu sredinu. Prema regulativi EU, na teritoriji država članica dozvoljeno je prodavati i koristiti samo „MF” baterije, U Srbiji se mogu nabaviti obe verzije baterija. Ukoliko imate mogućnost, zarad čistije okoline u kojoj živimo, nabavite baterije sa oznakom „MF”.

 

Da li baterije treba držati u sušaču (za procesor kohlearnog implanta)?

Za početak, važno je proveriti da li u sušač koji koristite mogu da idu i baterije. Ako da, onda ih možete ostavljati – neće škoditi, a ako ste u posebno vlažnoj sredini možda može i da pomogne. Važno je samo izvaditi baterije iz kutije za baterije u procesoru i ostaviti ga otvorenog u sušaču, da bi topao vazduh koji isušuje došao do svih kontakata. Prodavci nekih brendova sušača čak pominju da postoje studije koje potvrđuju korisnost držanja baterija u sušaču, bez da navode gde se rezultati tih testiranja mogu navesti. Sami proizvođači baterija ne pominju čuvanje baterija u sušaču kao posebnu preporuku. Lično sam baterije držala i u sušaču i van sušača, i nisam primetila razliku u trajanju baterija.

 

Baterije odjednom traju kraće nego inače – zašto?

Statistike pokazuju da, u većini slučajeva, razlozi za kratko vreme rada nisu obavezno

greške u proizvodnji, već:

  • Ekološki uticaji (npr vlažnost, temperatura, nadmorska visina).
  • Promena ličnih navika korišćenja aparata (duži periodi korišćenja tokom dana, viši nivo buke, aktivacija novih opcija procesora).
  • Aparat je bio u upotrebi duže nego obično (npr noć u pozorištu).
  • Aparat je nov, ili tip ili brend aparata se promenio.
  • Nova slušni aparat ima dodatne funkcije koje zahtevaju više energije.

Nepravilno rukovanje može takođe smanjiti trajanje baterije npr:

  • Zaštitna folija je uklonjena i posle dužeg vremena baterija je ubačena u aparat
  • Aparat se ne isključuje tokom noći ili se aktivira posle dugog perioda nekorišćenja.
  • Baterija gubi kapacitet zbog neadekvatne upotrebe i/ili čuvanja (npr. Zbog kratkog spoja pri kontaktu sa metalnim predmetima).
  • Baterija se čuva u toplom okruženju (na primer, u parkiranom automobilu na suncu).

 

Koliki je „rok trajanja” baterija u pakovanju?

Rok trajanja baterija uvek mora da bude utisnut na pakovanju u kom se baterije nalaze. Zavisno od proizvođača, neotvorene baterije mogu stajati na polici i po nekoliko godina. Jedino je važno da su uslovi skladištenja ispravni.

 

Da li je moguće da nove baterije ne rade?

Akos e ovo dogodi, prvo pažljivo pogledajte bateriju – ima li ogrebotina, vidljivih fizičkih oštećenja, da li je nabubrela ili možda curi. Sve ovo su retki, ali jasni znaci da sa baterijom nešto nije u redu. Ne treba je stavljati u procesor, već se javiti prodavcu gde je baterija kupljena.

Ukoliko baterija izgleda ispravno, prvo treba proveriti kontakte unutar procesora – da se na njima nije nahvatala nečistoća, a zatim proveriti i sam procesor uz drugi par baterija i tester namenjen za to.

 

Šta raditi sa iskorišćenim baterijama?

Baterije prestavljaju posebnu vrstu odpada koja može biti škodljiva po okolinu. Najbolje je odneti ih na mesta gde postoje kontejneri za prikupljanje baterija koje se kasnije recikliraju. OVDE možete naći info o postojećim lokacijama za bacanje baterija u Beogradu.

 

Izvori:

http://www.medel.com/blog/batteries-use-cochlear-implant/

http://www.phonak.com/content/dam/phonak/gc_hq/b2b/en/products/more_products/_documents/FAQ_Standard_Zinc_Air.pdf

http://www.phonak.com/content/dam/phonak/gc_hq/b2b/en/products/more_products/_documents/FAQ_zinc_air.pdf

http://www.technologyreview.com/article/401188/zinc-air-batteries/

http://www.powerone-batteries.com/en/know-how/faq/?no_cache=1

http://www.audiologyonline.com/articles/rayovac-hearing-aid-batteries-important-12293

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/14accca6-240e-47e9-8ef4-c8964872a2f7/User+Guide+N369403_334059_ISS2-02_CP802UG_LR+cropped.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=14accca6-240e-47e9-8ef4-c8964872a2f7

http://www.microbattery.com/zinc-air-battery-specs

http://www.microbattery.com/products/high-power-cochlear-implant-batteries)

 

 

 

 

O JPIlin

Roditeljka jednog CyberUvceta.
Ovaj unos je objavljen pod BIBLIOTEKA i označen sa , . Zabeležite stalnu vezu.

Jedno reagovanje na 15 najčešćih pitanja o baterijama za kohlearne implante – tip: jednokratne, cink-vazduh

  1. Povratni ping: Baterije za procesor kohlearnog implanta – procedura za dobijanje | CyberUvce

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s